Opleiding Modules

De modules zijn met name bedoeld voor mensen die zowel het basis- als het vervolgjaar hebben afgerond en therapeutisch willen werken. In de modules wordt op specifieke vakgebieden verdere verdieping aangeboden. Elke module omvat 2 tot 4 lesdagen. In totaal zijn er zes modules die verdeeld worden over twee lesjaren.
Als vooropleiding zijn de basisopleiding en vervolgopleiding noodzakelijk.

Tevens hebben we de ruimte om gedurende het jaar oefendagen in te plannen. Voor deze dagen kun je je apart inschrijven.

hoofd chakras