Opleiding de Leerweg

In de opleiding werken we in kleine groepen met intensieve begeleiding. Per bijeenkomst komt een bepaald onderwerp aan bod, bijvoorbeeld chakra’s. Dit benaderen we dan theoretisch, door bijvoorbeeld te kijken welke chakra’s er allemaal zijn. Daarnaast gaan we er praktisch mee aan de slag, in de vorm van oefeningen. Zo leer je bij chakra’s bijvoorbeeld om je zonnevlecht te voelen en een aardebehandeling.

Per onderdeel kun je kijken: ‘Wat betekent dit voor mijzelf?’, ‘Wat betekent dit voor mijn contacten met anderen?’ en ‘Wat betekent dit voor mijn leven?’. Zo kan het een plek krijgen in je leven. Dat kan wat betekenen voor de contacten die je hebt, voor de keuzes die je maakt, maar je kunt er ook therapeutisch mee werken.

De opleiding biedt de mogelijkheid om dit proces aan te gaan. Beoordeling door de docenten vindt plaats door middel van de doorlopende intensieve begeleiding van ieders proces. Halverwege het jaar is er een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken waar je staat en hoe je proces verloopt.

De opleiding omvat in totaal een basisjaar, een vervolgjaar en twee
modulejaren.